Teresia Machačová

pondělí 15. října 2018

Kdo tu jsem? ČLOVĚKEM


...přemítám a zamýšlím...


 Bylo mé negativní pohlížení na mě samou, skutečně ovlivněno jen vnějšími vlivy? 
Vlivem společností? 
A jejími názory na to, co je a není dokonalé/nedokonalé? 
Nebo to byl nějaký můj vnitřní vzorec, který byl spouštěčem nepřijetí skutečného já? 
Měl mě skrze “skutečnou”práci na sobě a to na VŠECH úrovních mé bytosti, jakožto člověka, posunout do předu a být tak i tak činitelem všech těch situaci, které mě měly dovést k pochopení - a naučit mě ” jak býti zdravým a šťastným člověkem”?
A díky této základní vlastnosti, každého z nás vést v plné pokoře a vděku k sobě a svému tělu plnohodnotný život a dosahovat tak snadno svých snů?

Možná mě vše mělo naučit a pochopit, že JÁ jsem nejenom duše a nehmota ale i TO tělo a hmota. Které je chrámem právě pro onu duši, která by bez něj, nebyla tím, kdo tu jsem - ČLOVĚKEM.sobota 13. října 2018

Pokání 14/10/2018


POKÁNÍ
Pokání je proměna dosavadního života. “Kajicníkem” se stáváme, když jsme schopni prolomit led iluze dosavadního “štěstí” a přímo bosou nohou vstoupit do vlastního žalu. Přičemž něčeho takového dosáhneme jen a pouze tehdy, když si uvědomujeme TY křivdy, jenž jsme se na sobě dopustili MY SAMY🖤

Především jde o odpuštění sám sobě. Toho jsme schopny dosáhnout, na základě našeho vnitřního záměru s nímž vykonáváme nynější činy. “Čiň jen to, co chceš, aby druzí činili tobě.” Tvořivá síla je skryta v každém z nás. Staň se tedy tvůrcem - života svého. “TEN, KDO JEST ČINÍ ZÁZRAKY, JSI TY.”
T. M.

Foto @davidbrzek 
Věneček lila.flowers (Hana Fialová)
Líčení @km.lucy_makeup

úterý 26. prosince 2017

27/11/2017Jedinečnost
Jedinečnost

Vím, co je to vůbec TA jedinečnost? K čemu  mi její  poznání  dopomůže?
Abychom pochopili, jak znalost o ní nám může dopomoci, musíme  si nejprve říci, jak jedinečnosti funguje.
Vězte, že je ukryta ve všem, co existuje. A cokoliv co existuje, tak  svým způsobem JE.  Jinak řečeno je nenahraditelné.
To ve zkratce znamená, že každá existující bytost, je ve své pravé podstatě jedinečná.  Neopakovatelná.
A v tom je ten klíč , v té neopakovatelnosti. A právě ona  dává sílu všemu.
Každému z nás.

Protože ta síla  jedinečnosti, je v tom, DOVOLIT si být někdo a ne nikdo. Dovolit si být neopakovatelný , dovolit si být nenahraditelný.
Dokázat  se odlišit.

 
 

 Outfit
šaty -  oděvy Machačovi Česká Třebová
boty - oděvy Machačovi Česká Třebová

_________

Foto 
Media Heroes - mediální agentura


čtvrtek 14. prosince 2017

Vím, co je mé štěstí? 14/12/2017 Jak mohu najít cestu sám k sobě ? Vím, co je (mé) opravdové štěstí? 
Znám svou "pravdu"? 

Ten směr kudy se vydat k jejímu nalezení, je právě takový, který bude směrovat nás samé. A to
k nalezení tzv. PROŽITKU , jenž je "uchopením" pravé podstaty toho, co hledáme.

Ten protižek, to je to, co  nás právě dovádí k "cíly".
 ....to  prožití sebe sama a toho, kdo vlastně jsem, nám ukazuje tu pravdu.

A právě touto cestou dochází k tomu, že mohu porozumět...
Dalo by se říci, porozumět řeči svého srdce. 

Tzn. že když cítím, mohu poznávat řeč svého srdce a tak i "porozumím"  nejenom své intuici, ale mohu " znát  vše", co potřebuji ke štěstí. 

Když cítím, tak  znám svou PRAVDU. 
A právě ona je tím  klíčem k naplněnému životu.

Buď opravdový, tedy pociťuj svou jedinečnost! Miluj a děkuj.
Pouze buď.

V tom je lehkost života a pouze ty, ho dokážeš protančít s radostí a humorem.

Ta ryzost totiž dokáže změnit vše. A to až  do nadpozemsky krásného.

T. M. 

___________
 
celý outfit navržený mnou, pod značkou Machač - Fairies of Vik Ladyla by Teresia Machacova
více třeba na fb 
či
_________

Foto 
Media Heroes - mediální agentura
pondělí 20. listopadu 2017

Vaše síla je vaše výjimečnost 20/11/2017


,,Když si něco přejete, celý vesmír se spojí, abyste to mohli uskutečnit!"
 (Paulo Coelho)

Uvědomte si, že vy samy, jste si pro sebe tím nejdokonalejším člověkem pod Sluncem. Ano, je tomu skutečně tak.
Jedině vy jste tím člověkem, který vám dá opravdu vše, co skutečně potřebuje.
Jedině vy tu vždy pro sebe budete. Každý z nás je tu sám pro sebe.
Máme obrovskou sílu, která skrytá v naší dokonalé individualitě.
Každá duše v lidském těle má dostatečnou sílu, která je potřebná k realizaci vlastních snů. Těch snů, jenž se zrodili v našem nitru, ty, které pocházející ze srdce.
Takové sny, které v sobě ukrývají skutečné poslání - šířit lásku.
To jsou naše skutečné touhy.
Jen oni nás činí opravdu šťastnými.
Vaše síla je vaše výjimečnost
Aby se mohly stát realitou, potřebujeme jediné.
A to - jen a jen sebe! Potřebujete vědět, kým doopravdy jste.
Najít se.
Pochopit svoji skutečnou podstatu.
Znát sám sebe.
Vědět, kdo jsme. Cítit se samy sebou.
Porozumět vnitřnímu hlasu. Následovat ho.
Naslouchat melodii vlastní duše.
Dokázat své bytí zde 'podřídit' tónům, z kterých je melodie-hudba srdce, složena.
Slyšet ji a umět v jejich rytmech plynule tančit .
Přesně tím tancem, který nás činí dokonale šťastným.
Být sám sebou a být šťastný!
....poté se začnou vaše přání plnit.

Výňatek z mé chystané knihy - "Pravidla života"
Teresia Machačová

___________


 Outfit
šaty -  oděvy Machačovi Česká Třebová
boty - oděvy Machačovi Česká Třebová

_________

Foto 
Media Heroes - mediální agenturaneděle 6. listopadu 2016

TEĎ je ten nejvhodnější okamžik

,,TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS DOVOLIT SI ŽIVOT V OPRAVDOVÉM ŠTĚSTÍ!",,Dovol, aby se dnešek stal tím dnem, který se zapíše do historie Vesmíru, jako den,  během jehož trvání,  započalo vyprávění příběhu, který Je  sepsán podle seskupení písmen, utvářející slova,  která ukrývají poselství o tvém životě a o tom, jak si znovu pocítil tu nepopsatelně krásnou příchuť boží lásky."

Ne za hodinu, ne zítra, ne až budu hubenější, než až budu mít nové auto, ne až po maturitě….. Tak to mu není!
Ten nejvhodnější okamžik , jenž je potřebný k uskutečnění ZMĚNY (vedoucí k nalezení opravdového štěstí) ve vašem životě, nenastane až budete zdánlivě "lepší", "hezčí", "vzdělanější",… a "lépe" připraveni dosáhnout vytouženého cíle.
To jsou jen lživé informace, které vám našeptává ego. Jehož přežití v lidském bytí závisí na  STRACHU(a zároveň je jím i živeno)

(Strach má obrovskou sílu.
Je tak velká, že může (vedle lásky) ovlivňovat naše rozhodování a tudíž i životy.
Svou mocí nás dokáže držet ve stavu iluze. V níž jsme obelhávány falešnými pocity krátkodobého štěstí, jehož zdrojem je uspokojování ega.
Jsme hnány i strachem z bolesti, který nás upozorňuje na možné riziko absence (nepravého) štěstí.
V takovém případě má strach vše ve vlastních rukou. Rozhoduje sám. Bez vás.
 Vědomě i nevědomě působí na vaše rozhodování, pocity, emoce,… a tím vlastně i ovlivňuje veškeré vaše bytí zde. 
Na základě jeho moci žijete v nevědomí, jste pohlceny nepravdou, bolestí,…
Strach se stal vašim pánem a jste jim totálně pohlceny..

Uvědomte si, že strach je jen iluze, který vznikl na základě jiného strachu u těch, kteří nesprávně pochopili krásu fyzického světa a pravý význam hojnosti.

Hojnost znamená mít veškeré nutně potřebné materiální prostředky, vedoucí k naplnění vlastního smyslu života. Díky nim můžete žít plnohodnotný život v lásce a tu i nadále šířit. )

Vypusťte tedy ze svého bytí strach a rozhodněte se pro krásu a světlo pravdy.
A ta je taková, že ten správný čas vedoucí ke změně, od vás nevyžaduje žádné "AŽ v tom budu lepší, hubenější, atd…. Neklade si podmínky ve vzdálené budoucnosti.

On naopak  říká, že je tomu právě DNES, kdy se máš rozhodnout pro změnu.
Je tomu PRÁVĚ TEĎ! Tady a teď! V přítomném okamžiku. 

….není potřeba na nic čekat či splnit určité podmínky předcházející novému životu ve štěstí.

Pochopte, že změna je vždy v našem nitru.
Jen a jen v nás a v našem "přístupu".Dovol si tu tolik potřebnou ZMĚNU! A to právě TEĎ! 

Teď je ta nejlepší doba!
V těchto dnech nám Nebesa otevírají bránu, za kterou je skryta ta nejjednodušší cesta vedoucí k nalezení opravdového štěstí.
Celý Vesmír si totiž přijde, aby ho ve svém bytí zde, ukotvilo co nejvíce duší.

Tak výhodné podmínky ještě nikdy nebyly lidem dány.
Jsou potřebné k urychlení změn v lidských životech na planetě Zemi. K tomu aby lidé byli schopni, plně ukotvit sílu štěstěny a to ve vlastním bytí.
K urychlení šíření lásky.
Nebesa nám velice pomáhají a proto posílají takovýto dar.
 Věří v náš úspěch.

T. M.

neděle 4. září 2016

Vaše síla je vaše výjimečnost

,,Když si něco přejete, celý vesmír se spojí, abyste to mohli uskutečnit!"
 (Paulo Coelho)

Uvědomte si, že vy samy, jste si pro sebe tím nejdokonalejším člověkem pod Sluncem. Ano, je tomu skutečně tak.
Jedině vy jste tím člověkem, který vám dá opravdu vše, co skutečně potřebuje.
Jedině vy tu vždy pro sebe budete. Každý z nás je tu sám pro sebe.
Máme obrovskou sílu, která je skrytá v naší dokonalé individualitě.
Každá duše v lidském těle má dostatečnou sílu, která je potřebná k realizaci vlastních snů. Těch snů, jenž se zrodili v našem nitru, ty, které pocházející ze srdce.
Takové sny, které v sobě ukrývají skutečné poslání - šířit lásku.
To jsou naše skutečné touhy.
Jen oni nás činí opravdu šťastnými.

Vaše síla je vaše výjimečnost

T. M.

úterý 31. května 2016

Nedělní výlet s přáteli - projížďka na lodi


Krásný den, 

Minulý víkend nás kamarád pozval na projížďku lodí.
Bylo krásné počasí a atmosféra našeho dobrodružství, byla téměř srovnatelná, s chvilkami strávenýmy u moře. 
Odpoledne plné zábavy, smíchu, slunce,… jsme si vážně užili.
Jak je vidět i na videu :))


l

neděle 10. dubna 2016

bulvar24.cz zveřejnil článek o mé módní tvorbě


Bulvární zpravodajský portál bulvar24 dnes na svém webu představil článek na téma: ,,Co se skrývá za značkou Fairies of Vik Ladyla?"

Přečíst si ho můžete zde.

Moc děkujeme!

sobota 2. dubna 2016

O poslání Fairies of Vik LadylaKrásný den,


tuto sukni a košili jsem navrhovala pod naší značkou Fairies of Vik Ladyla by Teresia Machačová.

O poslání Fairies of Vik Ladyla

Našim úkolem je tvořit nevšední módní kousky, které na první pohled zaujmou ženskými střihy, jenž jsou inspirovány především historickými oděvy, retro módou, folklórem, vílami, bohyněmi,... 
Ale cítili jsme, že tvorba takovýchto šatů, není vše, co máme světu nabídnout.
Ale co tedy ještě?
Co jiného?
A proto jsme začali naslouchat intuici, která nám odpověděla skrze vlastní pocit.
Pocit pomáhat. Potřebu pomáhat! Pomáhat měnit životy. 
A díky tomuto sdělení jsme tvorbu oblečení spojili s potřebou pomáhat.
Dokázali jsme to tak, že skrze oděvy FOVL proudí pozitivní energie, která umí nejenom léčit, ale i kladným způsobem měnit životy.

Jak tento proces funguje?

V každém výrobku, nesoucí název této značky, se uchovává určitý typ energie, např. láska, harmonie, štěstí, sebeláska,... O jaký druh se jedná, pozná zákazník díky přiložené cedulce s popiskem.
Díky tomu že od malička komunikuji s anděly a Nebesy, tak s jejich pomocí jsme u oblečení dokázali aktivovat tzv. "poslání pomáhat".


,,Oděvy Fairies of Vik Ladyla pracují jako chytači andělských energií. 
Tyto energie dokážou příznivě působit v životě nejenom majitelky oděvu, ale i v životech všech živých bytostí které potkává, míjí,...  
Je to tak dáno díky tomu, že obsahují především lásku a schopnost mít rád sám sebe. 
 Tato schopnost je ta hlavní ta nejzákladnější! Každý se ji musí naučit, jestliže chce být skutečně šťastný a nalézt smysl život. 
.....stačí jen
Věřit v sebe a mít se rád. V tom je totiž kouzlo úspěchu a šťastného života."

Teresia Machačová