neděle 6. listopadu 2016

TEĎ je ten nejvhodnější okamžik

,,TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS DOVOLIT SI ŽIVOT V OPRAVDOVÉM ŠTĚSTÍ!",,Dovol, aby se dnešek stal tím dnem, který se zapíše do historie Vesmíru, jako den,  během jehož trvání,  započalo vyprávění příběhu, který Je  sepsán podle seskupení písmen, utvářející slova,  která ukrývají poselství o tvém životě a o tom, jak si znovu pocítil tu nepopsatelně krásnou příchuť boží lásky."

Ne za hodinu, ne zítra, ne až budu hubenější, než až budu mít nové auto, ne až po maturitě….. Tak to mu není!
Ten nejvhodnější okamžik , jenž je potřebný k uskutečnění ZMĚNY (vedoucí k nalezení opravdového štěstí) ve vašem životě, nenastane až budete zdánlivě "lepší", "hezčí", "vzdělanější",… a "lépe" připraveni dosáhnout vytouženého cíle.
To jsou jen lživé informace, které vám našeptává ego. Jehož přežití v lidském bytí závisí na  STRACHU(a zároveň je jím i živeno)

(Strach má obrovskou sílu.
Je tak velká, že může (vedle lásky) ovlivňovat naše rozhodování a tudíž i životy.
Svou mocí nás dokáže držet ve stavu iluze. V níž jsme obelhávány falešnými pocity krátkodobého štěstí, jehož zdrojem je uspokojování ega.
Jsme hnány i strachem z bolesti, který nás upozorňuje na možné riziko absence (nepravého) štěstí.
V takovém případě má strach vše ve vlastních rukou. Rozhoduje sám. Bez vás.
 Vědomě i nevědomě působí na vaše rozhodování, pocity, emoce,… a tím vlastně i ovlivňuje veškeré vaše bytí zde. 
Na základě jeho moci žijete v nevědomí, jste pohlceny nepravdou, bolestí,…
Strach se stal vašim pánem a jste jim totálně pohlceny..

Uvědomte si, že strach je jen iluze, který vznikl na základě jiného strachu u těch, kteří nesprávně pochopili krásu fyzického světa a pravý význam hojnosti.

Hojnost znamená mít veškeré nutně potřebné materiální prostředky, vedoucí k naplnění vlastního smyslu života. Díky nim můžete žít plnohodnotný život v lásce a tu i nadále šířit. )

Vypusťte tedy ze svého bytí strach a rozhodněte se pro krásu a světlo pravdy.
A ta je taková, že ten správný čas vedoucí ke změně, od vás nevyžaduje žádné "AŽ v tom budu lepší, hubenější, atd…. Neklade si podmínky ve vzdálené budoucnosti.

On naopak  říká, že je tomu právě DNES, kdy se máš rozhodnout pro změnu.
Je tomu PRÁVĚ TEĎ! Tady a teď! V přítomném okamžiku. 

….není potřeba na nic čekat či splnit určité podmínky předcházející novému životu ve štěstí.

Pochopte, že změna je vždy v našem nitru.
Jen a jen v nás a v našem "přístupu".Dovol si tu tolik potřebnou ZMĚNU! A to právě TEĎ! 

Teď je ta nejlepší doba!
V těchto dnech nám Nebesa otevírají bránu, za kterou je skryta ta nejjednodušší cesta vedoucí k nalezení opravdového štěstí.
Celý Vesmír si totiž přijde, aby ho ve svém bytí zde, ukotvilo co nejvíce duší.

Tak výhodné podmínky ještě nikdy nebyly lidem dány.
Jsou potřebné k urychlení změn v lidských životech na planetě Zemi. K tomu aby lidé byli schopni, plně ukotvit sílu štěstěny a to ve vlastním bytí.
K urychlení šíření lásky.
Nebesa nám velice pomáhají a proto posílají takovýto dar.
 Věří v náš úspěch.

T. M.