pátek 28. prosince 2018

MACHAČ fashion show | SECRET GARDEN 2018 | collection SECRET GARDEN

Prezentace fotek z MACHAC fashion show 2018 v LitomyšliKe kolekci

 SECRET GARDEN

 jsou i ze stejné BROKÁTOVÉ látky,  
ke každém modelu stejné lodičky
a k některým vybraným
kabelka


Kolekce o 20 modelích, která se skládá
 z brokátových
 šatů, sak, kalhot, fraků, sukní,...


Podrobněji o jednotlivých tématech 
 související s Machač fashion show Secret garden, 
budu přidávat postupně.


Prozatím můžete sledovat Machač fashion na 

či
Foto
Lukkë Røøfersson


Flóra Secret garden Hana FialováLILA.flowers


T. M.


Jak nám naše kočky nosí neobvyklé dary (asi od vedle)


Miluju, když nám naše kočičí dámička Estafania ze svých vycházek a chviliček  strávených sama se sebou, místy se potulujíc nejrůznějším zakoutím nejenom naší, ale i sousedovic zahrad,  v tlamičce nosí domů různé dary.....Začalo to zcela nevinně. Stalo se tomu tak, že když prvně přinesla v zubech malou větvičku, svou velikostí podobnou té, s kterou jsme si předešlý den spolu hráli. Tak ji položila přede mě v obýváku na koberec, upřeně zírajic jen a jen na ni, s myslí zcela soustředěnou na onu mini haluz. Byla téměř až ve stavu tranzu, zcela se nehýbajíc, zřejmě čekala na moji reakci. Chvíli jsem tuto situaci pozorovala a  pak v pokušení ji pochválit, samou radostí jsem nevydržela a šla Esťonce dát za takový krásny čin, (hřálo mě pomyšlení, v jaké snaze se snaží takto rozdat radost nejenom sobě ale i mě) odměnu - v podobě kočičí mňamky. S následným pokračováním pochvalování ve formě kočičí  činorodé hry  a to v podobě SPOLEČNÝCH HRÁTEK s větvičkou.

Estafania


A takto to téměř každým dnem pokračovalo. Ne společnými hrátkami, ale rozvojem sběratelské schopnosti u kočky Esti. Nosila všelicos. 

Postupně se z původního záměrů klacíků aj. (tedy hraček), stávaly dary.  
Druhově opravdu rozmanité přírodniny, nevyjímaje popadanými klacíky, listím a to různorodého původu, i různé specialitky –  kolikrát to byl ku příkladu lístek, stále srostlý s větvičkou. Pro změnu v létě se její specializace neobešla bez šance, někdě pošmelit ty všude přítomné květiny. Jak a to ale, že?Než aby je sama trhala, zaměřila se na méně náročný sběr, než je tento druh. A to na nošení – tedy především snítek levandule, které děda sušil na zahradě.Chtě, nechtě, někdy mnohdy tomu byly i jiné byliny. Její chloubou se stala hlavně jedna z jejich předností, což je "úchylka" na léčivky. Jak trhané, tak sbírané. Nejčastějšími byly mj. Heřmánek, Hluchavku, Chrpa, atd.... Ale její oko vidělo potenciál i v porůznu zkroucených dřívečkách či menších kamínkách. Mnohé a mnohé, nevešlo by se to sem, však vskutku mohu potvrdit, že ač nerada, tak opravdu neschopna si vzpomenout na vše, co naší kočičí dámě “prošlo mezi prsty“, že dary byly a budou širokospektrálního i přírodního původu. Shrnuto a podtrženo v kostce - nosila domu vždy a jen přírodniny.Prostě cokoliv, co pocházelo z  lůna matky Země a při cestách ji trnklo do nosu.Bylo tomu asi dva roky, co nerušena v  jejím chillínku, bloumala po oněch místech a to s možností neomezené návštěvy veškerého zahradního prostranství, schovávajíc se za domy rušné Hyblovi ulice. Avšak za této situace, zřejmě nikterak nerušena okolními vlivy, bez jediného jejího povšimnuti o tom, kolik ruchu je přítomno za ploty těchto kouzelných míst, narazila na něco neobvyklého! Zajímavého! Přitažlivějšího než doposud v těchto končinách viděla. V tu chvíli jakoby její mysl pozastavila!Opravdu vidí něco tak Skvělého?! Každopádně.... Mocinky moc jí to muselo zaujmout! A to víc než kdejaká, doposud pro ni poznaná, přírodnina!Dle nastíněné  situace skrze mou osobu, mohu posoudit, ač okem laika, ale letitého držitele již několikáté kočky domácí a křížence, že si musela pomyslet zřejmě asi něco takového:,,Ouvej, to je mi ale nadělení! Co je to za květinu? Nějaká novinka? Asi ano.Beru domů, vychovatelům! Pro radost z lásky! Vzala věc do úst a už si cupitala s těžkou vahou v tlamičce k vchodovým dveřím do domu. Věř či ne, její čin, i když až následně pochopíš proč, byl by posouzen dle ústavy a parlamentu ČR jako trestuhodný, a to ze strany poškozeného. Avšak vskutku její záměry byly čisté a podníceny touhou nás obdarovat.Ovšem, i bez vykonání trestu na nezbednici, si svoje odčinila. Raději bych použila hovorový výraz - odmakala.  
Aby vizi která je výsledkem  Esti plánu, dotáhla až do konce, musela vynaložit obrovské úsilí a plno rozhodnutí, pro ni neznámých! Nejenom že zvládne pokaždé atypičnost situace, vynaloží velkou vůli a potenciál bystrého úsudku, nenechá se zlákat negováním ale i  nadále stále věří! Věří, že to dá! Proto si stojí tak neoblomně a jde si za svým velkým cílem. Překonává překážky, s darem “šplhá” po (dle reálného úsudku rodičů a mého pohledu laika) nepočítatelném množství schodů, které jsou koncem až v druhém patře.Plna strastí přenašející přes schody ale i místo, které jakoby ještě bylo tak daleko, ale fakt daleko, od místa jen vyhlížejícího na práh našeho bytu.....


A najednou....

Kde se vzal, tu se vzal - na koberci v obývací místnosti, (přesněji řečeno v místech zřejmě považován Esťou, za část obýváku, které je svou účelností neschopno jiného využití, než  -  právě -  „kočičího odkládání dárků“) 

"OBROVSKÝ" PLYŠOVÝ MEDVĚD!!!! Ano a skutečně nás obdarovala zcela odlišným typem daru, než na který jsme doposud byli zvyklý. Hned na pohled byl zcela jiný. Lišil se nejenom svým prapůvodem ale i velikostí, tvarem a vlastně... ve zkratce řečeno, vším, co bylo námi doposud považováno jako DAR OD PANÍ ESTAFANIE.

sobota 15. prosince 2018

PODSTATA a DŮSLEDKY MÉ REALITY

V ochraně před hrozbou z vnější bolesti, 
však já sama jsem se stala tou největší, 
a strach z nechtěného, byl pro mě předzvěstí

Ten, 
jehož podstata utvrzuje v zármutku šíleného,
znajíc boha ale výstupem syn
Sdělujíc zprávu úsudku svého:
,,Karma je tvrdá ale já tvrdší, dostaneš co je libo, to vše já smím.

 Peklo je jen službou takové donášky.
 Ďábel tak dal mi, složitější verzi měale 
i pocit ,,Já žiji!”-
 nalezla vůli - překonávat překážkyT. M.


Instagram

Facebook


neděle 9. prosince 2018

Že by víly?

....vášní téměř celá v plamenech, oddána slovům,
které mě dokáží až samou horlivostí skoro nadzvedat ze židle, 🤟🏽
věty o několika souvětí,
vyprávějíc o mém pochopení
a přijetí některých etických principů vůči planetě Zemi,
které jsem i v naši složitější společnosti, přijala za své a tak se dle nich se snažila jednat

Tak během tohoto řečnického výkonu

o společně vzájemném vztahu nás všech se Zemí,
se ke mě dostalo tak důrazné prosby některou ze zřejmě vodních a přírodních bytostí.
Které jsou ale pro běžné oko neviditelné,
protože svou frekvencí přebývají ve vyšších vibracích než naše fyzično.Že by víly? Dryády?

Teď už mohu říci, ano, byli to oni.....
Ti strážci, držící své ochranné křídlo nad kouzlem přírody a pravdou vodních toků.
O čem jsem tedy mluvila? Přesněji řečeno, co jsem kamarádce - Kačce říkala?
Toto téma souviselo s mým pochopením v oblasti právě našeho (lidí) nerozváženého jednání, které vede k podivuhodnému konání vůči přírodě a k řešení problematiky životního prostředí.

Vidím to tak, že naše vykořisťovatelské sklony kterými trpíme, máme tendenci přírodu ničit natolik, že i my samy se stáváme oběti této hry.

Ubližujeme, tudíž nám je i v konečném výsledku ubližováno.
Dejme tomu - můžeme si takovou zpětnou vazbu nazvat KARMA.
Vždy zde působí dvě síly - vůle a následek.
To je v pravém slova smyslu znamená
"něco, za něco"
"konej dobro, dostaneš dobro"
"konej zlo (ber svobodu), dostaneš zlo"


Jak na tom je naše společnost, dle mého pojednání s přírodními duchy, právě teď?
Po položení této otázky, vzápětí reagovali přírodní duchové:
*,,V tuto chvíli nemáte potřebu přirozenosti, ale překypujete něčím, co by se dalo popsat jako neukojitelný chtíč po touze vlastnit vše, co je pro vás "zbytečné" - zvykáte si tak tzv. na nadbytek. Který vychází z touhy vlastnit a mít.
Jednáte, jako byste byli roboti, kteří mají neukojitelnou snahu brát natolik, že je narušena vzájemná rovnováha mezi lidmi planetou a námi.
A takové pro vás nepřirozené jednání skutečně není vskutku v souladu s tím, co jsem bylo na začátku nazváno jako
"etické principy k planetě Zemi."

Snažím se proto takové důsledky eliminovat skrze svůj běžný život. Aniž bychom si takovým konáním brala či narušovala, mnou vztyčené hranice pohodlnosti.
,,Ber si z matky Země jen skutečně tolik, kolik POTŘEBUJEŠ.
Zamysli se, jaký je rozdíl mezi tvou touhou vlastnit a potřebou mít?"

 Souhlasím a dle mého názoru, si myslím, že nejenom my češi, slováci máme konat a jednat pouze ve vzájemně prospěšném vztahu mezi lidmi a Zemí. Brát si skutečně jen to a tolik, kolik je naší potřebou.Nebo se alespoň umět částečně uskromnit a slevit ze svých nadmíru chtěných přání.Bytosti země pokračovali ve vypravování:
,,Cítíme, že jste v neustálé opozici vůči nám a planetě.
Ve vaší civilizaci příčinou takového prazvláštního postoje, který je opakem toho, kdo tu jste,
je právě ta ona, již zmiňovaná, vámi neukojitelná touha po "něčem", co chcete vlastnit.
Neukojitelnost je jinými slovy "potřeba nadbytečného hromadění".
A to ve SVŮJ prospěch, na úkor SEBE samého."Příroda sdělující svá tajemství:
,,Frází "chci" se stáváte přesně těmi, kteří stojí na opačné straně barikády, než tam, kde v pravém zájmu společně v souladu býváme.
Takové chtíčem poháněné nemoudré úsudky, které se stávají skutky, jsou pro nás,
nejenom víly, něco tak bolestivého, co by se v konečném důsledku, dalo pro lepší
představu přírodními duchy cítěného utrpení,
popsat jako VYKOŘISŤOVÁNÍ.*Text označený kurzívou:,,Obsahuje zprávy od přírodních bytostí/víl/bytostí přírody skrze T.M.Láska k sobě zotaví matku Zemi

Lidé, vidíme vás jako bytosti činorodé. Vůlí překypující k vraždám druhu i nezvyklého.
Rok za krokem, krok za utrpením -
tak na druhých čiň za peníze, sobě si pro ochotu svou, pomocníka zavolej.
To jest příčina strachu, kdy raději na nohou boty s asfaltovou podrážkou máte,
faleš do půdy vlastní bosým předkům, bolest zadupáváte.
V oblecích stejného kroje, řady tak neviditelných, v důsledku zrádné moci, politici, jej k výsledkům pohánějí.
Život, kde byla jako přirozenost, díky pravidelným srážkám prostředí, po nich zůstali jen vyschlé hory, písek a skály, zavlažujíc paty pohoří, leda tak vyschlé bory.
T.M.


Vzápětí po sepsání textu - Láska k sobě zotaví matku Zemi - tématicky stejně reagovala příroda:
,,Stáváte se tak opakem sebe samých - stojíte přímo čelem ke všemu, co je pro vás přirozeností.
Jste jakoby na jiném místě, než je skutečná příroda a s ní i opravdový život.
Nejste pro svá rozhodnutí, ve prospěch agresivní síly, její součástí."
Rada ode mě a jak na ní

Můžete se zkusit učit novému postoji a jít ruku v ruce se vzájemnou prospěšností a tak pochopit souznění s přírodou, protože právě tou chceme být.


...kdy nám můžou víly pomoci?

,,Třeba ten nový postoj už může spočívat v žádosti o pomoc či jinou připomoc k nějaké nezbedné akcičce.

Když si nebudeš vědět rady s úklidem, s činnostmi týkajících se kolem práce s živým prostředím, zvířaty,atd,. můžete se obrátit se svou prosbou na malé "radílky" - víly, skřítky,...."


,,A věř tomu či ne, to je týmová práce!"Nemusíte být kde jaký aktivista, extrémista nebo bůh ví jaký ochranář či záchranář, jen to prostě vidět z jiného úhlu pohledu, než na který jsme běžně zvyklý.

Stačí prostě jen být Člověkem a usmívat se
,,No, a nastavit si to svoje."


,,Hodně štěstí" 

T. M.
ŠATY Machač fashion
Foto David Brzek


Instagram

Facebook